Name Coins 598
Teo
274
Piotr
100
Marek
72
Martin
70
Tore
51
Nikolaj
31